Hvordan virker healing?


Healing er energiarbejde og arbejder sig igennem alle lag af vores eksistens.

Alt i universet er energi, når vi får zoome helt ind på molekyle plan. Det betyder f.eks. vores materielle ting, vores kroppe, naturen, ja simpelthen alt.

Albert Einstein var en af de første der opdagede at alt er energi, selv vores celler i kroppen og vores dna er energetisk og derved kan dette ændres. Når vi får healing går det helt ind i vores dna og vi bliver blandt andet sat fri af gammel familie dna, der ofte spænder ben for mange i deres liv.

Min erfaring


Jeg tilbyder bl.a. fjernhealing eller healing i min klink hvor du kan få traume healing fysisk som psykisk, intuitive healinger, karmahealing, lys aktivering, og meget mere. Healing er et redskab der kan blive brugt til stort set alt i dit mentale og fysiske dig.

Jeg har rigtig god erfaring med:

 • Angst
 • Depression
 • Frigørelse af karma – familie og personligt karma
 • Kærestesorger
 • Relations problemer
 • Selvværdsstyrkelse
 • Slippe fri efter sammenstød med narcissist eller psykopat
 • Husrensning via fjernhealing
 • Healing under og efter operationer
 • Klæbeånder
 • Budskaber fra afdøde og guider
 • Skader eller eftervirkning af et stofmisbrug
 • Opbygning af din egen mester energi

 

DU ER ELSKET


Ser vi på metasundhed bevidste den tyske læge Dr. Ryke Geerd Hammer tilbage i 1980éren, med mere end 30.000 behandlinger, at vi kunne ændre en psykisk sygdom ved at arbejde med vores følelser og tanker. Sammenligner vi healing med vores tanker, så kan vi hverken måle eller veje dem. Vi kan ikke se på hjernens nerver og vide hvad vi tænker. Vi kan se at der sker en elektrisk aktivitet, som er energi. Men selvom vi ikke kan bevise at vi har tanker og hvad vi tænker, så er der ingen i tvivl om at vi rent faktisk tænker.

De healingsenergier jeg arbejder med kommer som sagt fra den højest vibrerende energi i universet. De ser på os mennesker med ubetinget kærlighed og de elsker at hjælpe os med at sætte os fri af gamle mønstre, sorg og blokeringer. Vi kan ikke gøre noget for at miste den kærlighed. Du er elsket og der er intet du gør imod det.

Karma:

Jeg oplever karma som et energi mønstre, der påvirker vores følelser, adfærd og fysiske krop, der kan sætte blokeringer, som vi ikke kan komme igennem. Man kan blive fysisk syg eller få psykiske lidelser i vores nuværende liv. Tiden på jorden er nu i den tilstand, hvor vi er klar til at slippe vores karma, om det er personligt karma, familie karma eller kollektiv karma. Før i tiden, kan du have oplevet, at det tog længere tid at forløse karma. Det tog lang tid, var en træg proces. Nu løfter det sig hurtigere og meget nemmere end set nogen sinde.

Personlig karma:

Det er mange livs erfaringer og aftaler, der endnu ikke er forløst. Vi har alle været bødler i nogle liv og andre liv ofre. Jeg kan trøste dig med at du er en ren sjæl ligegyldig hvilke rolle, du har haft tildligere og har nu. F.eks. hvis du oplever, at du har et hårdt liv med megen skam uden at vide, hvad du har gjort. Så er det også vigtigt, at du nu får givet slip i dette karma, så du kan tilgive dig selv, hæve din vibration og energi og leve det liv du ønsker og ikke mindst fortjener.

Familie karma:

Er skabt i tidligere generationer. Det er egentligt ikke ens egne energimønstre men familiens energimønstre. Det kan f.eks. være vrede, bitterhed, skam over familien. F.eks. kan et sexuelt traume på en tipoldemor sætte sig som familie karma, så alle kvinderne i denne gren af familien føler sig krænket i den sexuelle energi uden overhovedet at have oplevet det. Når du slipper familie karma, hjælper du også din familie til at slippe karma. Nogle familiemedlemmer vil kunne opleve, at de ændrer adfærd uden at selv at være bevidst om det. Dog har alle en fri vilje, og det handler også om ens eget personlige karma, så hvis er de ikke selv er klar på det ubevidste eller sjæleplan til at give slippe i dette karma, så vil de forsat være i det, selvom du slipper dit. Så at gå i behandling for at ændre på din familie, kan ikke anbefales. Gør det for din egen skyld.

Kollektiv karma:

Det er karma som er skabt over de sidste 10.000 år. Maskulin energi der nedtrykker feminin energi. Som vi ser meget på vores samfund er det meste opbygget på maskuline energier. Vi skal handle, vi skal kæmpe, være robuste, være udholdende, kontrollerende og stærke. Sort/hvid, kold/varm. Hvor vi nu træder ind i den feminine energi på kloden, som er hvilende i stedet for handlende, bliver adfærden rummelig i stedet for at kæmpe, sårbar i stedet for robust. Empatisk i stedet for at være kontrollerende. Flydende, intet er sort og hvidt, alt har farver og  nuancer og alt er okay, som det er. Ved at arbejde med os selv på personlig karma og familie karma, hæver du vibrationerne på jorden og hjælper med at slippe det kollektive karma.